fbpx

Absolute Service

BEL NU: 03 317 04 70

Veelgestelde vragen van huishoudhulpen

Veelgestelde vragen van huishoudhulpen

bijgewerkt op 12 november 2020
(pour la traduction en français, cliquez ici)

Je hebt waarschijnlijk heel wat vragen in deze verwarrende en snel veranderende periode. Hieronder vind je alvast de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen:

Is mijn kantoor bereikbaar in deze periode?
Alle kantoren zijn geopend en bereikbaar tijdens de openingsuren.
Let wel: sinds 11 juli 2020 geldt er een mondmaskerplicht in al onze kantoren.
Wij vragen je bovendien om steeds een afspraak te maken, zo kunnen we erover waken dat er niet te veel personen tegelijk aanwezig zijn in het kantoor en dat je onmiddellijk geholpen kan worden.

Ik (of iemand uit mijn gezin) heeft COVID-19 gehad de voorbije 14 dagen, mag ik gaan werken?
Neen, dan mag je niet gaan werken. Om te kunnen opstarten, mag er gedurende de laatste 14 dagen geen geval van besmetting geweest zijn in jouw gezin of bij inwonende personen, en mag er niemand symptomen vertoond hebben van een mogelijke besmetting.
Neem bij symptomen ook steeds contact op met je huisarts en volg de maatregelen die hij/zij oplegt.
Contacteer ook zeker je kantoor om de situatie te bespreken.

Moet ik extra maatregelen nemen om te gaan werken?
We vinden het belangrijk dat je veilig en in een veilige werkomgeving aan het werk kan.
Voor jouw veiligheid en gezondheid en die van onze klanten, zijn er een aantal extra veiligheidsmaatregelen van kracht. Je vindt een overzicht van deze maatregelen via deze link.

Ook jouw klanten worden geïnformeerd over extra maatregelen die zij moet nemen om jouw veiligheid te kunnen garanderen.

Je kan ook steeds terecht op www.veiligterugaanhetwerk.be voor uitgebreidere informatie en een instructiefilm in 6 verschillende talen.

Een vraag of bezorgdheid kan je uiten via het speciaal daartoe voorziene chat-kanaal dat je rechts onderaan de homepagina vindt.

Ik (of iemand uit mijn gezin) heb (heeft) symptomen van covid-19 of heb (heeft) er gehad de voorbije 14 dagen, mag ik dan toch gaan werken?
Neen, dan mag je niet gaan werken.
Om te kunnen opstarten mag er in de laatste 14 dagen geen geval van besmetting geweest zijn in jouw gezin of bij inwonende personen, en mag niemand symptomen vertonen van een mogelijke besmetting.

 

Ontvang ik beschermingsmiddelen van Absolute Service?
Indien jij en je klant strikt onze veiligheidsvoorschriften naleven, heb je geen extra beschermingsmiddelen nodig. We zullen deze wel ter beschikking stellen voor diegenen die willen.
Het ophalen en gebruiken van beschermingsmateriaal is optioneel, zeker niet verplicht, maak hiervoor een afspraak met een kantoormedewerker.

Handschoenen
• De handschoenen zijn herbruikbaar en dienen onderhouden te worden zoals je correct je handen zou wassen: met water en zeep grondig wassen en vervolgens drogen met papier of een propere handdoek.
• In een eerste fase voorzien we 1 paar herbruikbare handschoenen per thuishulp die je steeds bij je houdt (niet achterlaten bij de klant).

Mondmaskers
• De mondmaskers zijn herbruikbaar en dienen dagelijks gewassen te worden op 60°. Gedurende de dag is het aangeraden om deze op een propere wijze te bewaren. Wij adviseren in papier: een enveloppe, inpakken in papier, … Mondmaskers zijn niet bedoeld om te dragen tijdens het poetsen, daar gelden de gedragsregels, maar wel voor de verplaatsingen van en naar de klant. Hetzelfde mondmasker kan dus een volledige dag worden gebruikt.
• Het mondmasker is gemaakt uit 65% polyester en 35% katoen. Het is een drie-laags, wasbaar mondmasker tot 90° (minimaal 60°). Er is gekozen voor een mondmasker zonder vervangbare filter om dat we oog hebben voor het milieu en duurzaam werken.
• Elke huishoudhulp met een contract van minder dan 32u ontvangt 2 mondmaskers, elke huishoudhulp met een contract van meer dan 32u krijgt 3 mondmaskers.

Je kan ook deze bijkomende beschermingsmiddelen afhalen op kantoor :

  • 1 pak van 15×10 papieren zakdoekjes
  • 1 pak van 150-200 stuks papieren handdoekjes
  • 2 paar handschoenen (in totaal)
  • 1 flacon van 500ml handalcohol met pomp handgel
    De dosering per ontsmetting bedraagt 1 erwt gel, aan te brengen op de handpalm en nadien in te wrijven tot de handen droog zijn.

Kan de klant mij verplichten om een mondmasker en handschoenen te dragen?
Draag sowieso steeds een mondmasker bij aankomst en vertrek en om in alle veiligheid bij je klanten te mogen werken, moet aan volgende voorwaarden voldaan kunnen worden:

1. De klant (+ gezinsleden) mogen niet samen met jou in dezelfde werkruimte aanwezig zijn.
2. Indien het niet mogelijk is voor de klant (+ gezinsleden) om in afzonderlijke ruimtes te blijven, dien je verplicht steeds minimum 1,5m afstand te bewaren van elkaar en moeten zowel jij als je klant (+ gezinsleden) een mondmasker dragen.
3. Indien het niet mogelijk is om in afzonderlijke ruimtes te verblijven en ook niet om overal 1,5m afstand te garanderen, mag je NIET WERKEN bij deze klant.

Ik heb positief getest, wat nu? Zie ook het overzicht via deze link.

– Ik ben positief getest en vertoon symptomen van het virus/ik ben ziek.
In dit geval ben je ziek en dus werkonbekwaam en zal je arts je een ziekte-attest uitschrijven. Je ontvangt gewaarborgd loon.

– Ik ben positief getest, maar vertoon geen symptomen van het virus.
In dit geval ben je niet werkonbekwaam en dus eigenlijk niet ziek. Je arts zal je een quarantaine-attest uitschrijven en je hebt recht op Tijdelijke Werkloosheid wegens Overmacht. Let goed op dat je het juiste attest krijgt van je arts, anders vervalt je recht op Tijdelijke Werkloosheid wegens Overmacht.

– Ik ben in quarantaineperiode, maar ik word alsnog ziek.
In dit geval word je ziek tijdens een periode van Tijdelijke Werkloosheid wegens Overmacht en val je terug op een ziekte-uitkering van de mutualiteit.
Verwittig in dit geval onmiddellijk je mutualiteit en bezorg hen een ziekte-attest.

Ik ben aan het werk, maar moet preventief in quarantaine omdat ik in contact gekomen ben met een zieke/besmette persoon. Wat moet ik doen?
Een quarantaineperiode wordt steeds voorgeschreven door een arts, dit kan zijn na een positieve test zonder symptomen, in afwachting van de uitslag van een test of na een nauw contact met een hoog risico op besmetting.
Je arts zal je een quarantaine-attest uitschrijven en je hebt recht op Tijdelijke Werkloosheid wegens Overmacht. Let goed op dat je het juiste attest krijgt van je arts, anders vervalt je recht op Tijdelijke Werkloosheid wegens Overmacht.

Ik voel me niet veilig in sommige situaties bij klanten. Bij wie kan ik hiervoor terecht?
Indien er zich problemen stellen bij een klant (bijv. een risicopatiënt, een klant die dementeert, een klant die de veiligheidsregels niet naleeft, …) dan neem je onmiddellijk contact op met je kantoor. Je kantoormedewerkers zullen dan de situatie op maat en met respect voor ieders privacy evalueren.
Je kan ons ook bereiken via chat: onze experts zitten elke werkdag tussen 9u en 16u klaar om al jouw vragen live te beantwoorden. Surf naar www.absoluteservice.be of naar www.veiligterugaanhetwerk.be en stel jouw vraag.

Ik ben zwanger. Kan ik gaan werken tijdens de coronacrisis?
Ja, maar uiteraard dien je ook strikt de veiligheidsregels na te leven.

Mag ik alle taken uitvoeren bij de klant zoals voorheen?
Ja, dat kan, op voorwaarde dat je de veiligheidsregels strikt naleeft.
Hierbij enkele tips:
• Spoel het toilet altijd door met het deksel naar beneden, zo vermijd je eventuele opspattende druppels.
• Vergeet je handen niet te wassen na het verschonen van het beddengoed en badlinnen.
• Was je handen grondig na het leegmaken van de vuilnisbak, zelfs al draag je werkhandschoenen.
We verwijzen je hiervoor graag naar onze veiligheidsfiche waarin wordt uitgelegd hoe je op een correcte manier je handen wast.
• Neem je werkhandschoenen altijd mee van bij je klant en berg ze ergens veilig op. Het is niet de bedoeling dat je klant gebruik maakt van jouw handschoenen.

Ik heb een busabonnement, maar door de huidige omstandigheden verplaats ik mij met de fiets naar mijn klanten. Krijg ik hiervoor ook een vergoeding?
Neen, de bestaande regelingen m.b.t. je vervoersonkosten blijven van kracht.

Mag ik bij nieuwe klanten starten of een vervanging doen?
Ja, maar enkel op voorwaarde dat deze klanten zich ook akkoord verklaard hebben met onze veiligheidsvoorschriften.

Kan ik vervangingen of nieuwe klanten weigeren omdat ik dit niet veilig vind?
Ook nieuwe klanten en klanten die vervanging wensen gedurende enkele weken, moeten zich akkoord verklaren met onze veiligheidsvoorschriften. Op deze manier kan je steeds werken in veilige omstandigheden.
Indien je toch zelf beslist om bij deze klanten niet aan de slag te gaan, kan je geen aanspraak maken op Tijdelijke Werkloosheid omwille van Overmacht, maar dien je vakantie op te nemen.

Ik heb het werk gedeeltelijk hervat. Moet ik nu opnieuw een aanvraag doen voor Tijdelijke Werkloosheid wegens Overmacht?
Indien je in de maand maart reeds het formulier “C3.2 Werknemer-Corona” bij je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas) hebt ingediend, dan blijft dit geldig tot het einde van je Tijdelijke Werkloosheid wegens Overmacht, ook wanneer je het werk gedeeltelijk hervat. PHS heeft als zwaar getroffen onderneming de toelating van de RVA gekregen om deze regels te blijven toepassen tot 31/12/2020.
Heb je hierover nog vragen? Neem dan contact op met je vakbond of de Hulpkas.

Wat met mijn pensioenrechten, vakantiegeld en eindejaarspremie?
De periodes van Tijdelijke Werkloosheid wegens Overmacht worden gelijkgesteld voor je pensioenberekening, je vakantiegeld en vakantierechten.
Met andere woorden: tijdens een periode van Tijdelijke Werkloosheid wegens Overmacht bouw je pensioenrechten op en de dagen Tijdelijke Werkloosheid wegens Overmacht tijdens de periode 01/03/2020 tot 01/12/2020 worden meegeteld voor de berekening van je vakantiegeld en vakantierechten.

Voor de berekening van je eindejaarspremie zijn de regels anders: de dagen Tijdelijke Werkloosheid wegens Overmacht worden enkel meegeteld voor de berekening van de 65 dagen anciënniteit die je als thuishulp nodig hebt om recht te hebben op een eindejaarspremie, maar niet voor de berekening van de premie zelf.

Heb je vragen rond je werkloosheidsuitkering?
Wij raden je aan om jezelf goed te informeren bij jouw uitbetalingsinstelling ABVV, ACV, ACLVB of Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie.

Ik heb mijn prestaties verminderd in het kader van tijdskrediet of loopbaanonderbreking. Mag ik die uitkering combineren met uitkeringen voor Tijdelijke Werkloosheid wegens Overmacht?
Ja, je mag deze combineren.
Binnen je aangepaste werkrooster kan je ook beroep doen op Tijdelijke Werkloosheid wegens Overmacht en zijn de gewone regels van toepassing.
Je wordt beschouwd als vrijwillig deeltijds werknemer en hebt je dus recht op deeltijdse uitkeringen Tijdelijke Werkloosheid.
We raden je aan om jezelf goed te informeren bij jouw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen). Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie.

Kan ik mijn periode van loopbaanonderbreking/tijdskrediet voortijdig stopzetten?
Het voortijdig stopzetten van jouw loopbaanonderbreking of tijdskrediet is geen recht. Dit kan enkel in onderling akkoord met je werkgever en onder bepaalde voorwaarden.
Je loopbaanonderbreking/tijdskrediet mag niet voortijdig stopgezet worden met als enige bedoeling om op Tijdelijke Werkloosheid te worden geplaatst.

Ik heb nog vakantiedagen om op te nemen in 2020.
Let er op dat je zeker al je vakantiedagen opneemt vóór 31/12/2020.
Indien je dit niet doet, kan het gebeuren dat de overheid een terugbetaling zal vragen van de dagen Tijdelijke Werkloosheid Overmacht gelijk aan het aantal dagen vakantie dat je niet hebt opgenomen in 2020.
Je ontving hiervoor in het voorjaar immers al vakantiegeld (en dus loon voor deze dagen).
Heb je dus nog vakantie staan voor dit jaar, doe hiervoor dan zo snel mogelijk een vakantie-aanvraag bij je kantoor.

Ik heb het financieel moeilijk, wat kan ik doen?
Om je persoonlijke uitgaven in tijden van Corona te beperken, heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen.
Je kan een overzicht van deze maatregelen hier raadplegen of je kan contact opnemen met een medewerker van jouw kantoor. Zij zullen dan samen met jou naar een oplossing zoeken.

Ik heb het psychologisch moeilijk, kan ik ergens terecht?
Voor mentale hulp zijn volgende meldpunten steeds bereikbaar:
• 1712: meldpunt geweld
• 1813: zelfmoordlijn
• 106: tele-onthaal

Ik vertrek naar het buitenland of ben net terug uit het buitenland. Moet ik extra maatregelen in acht nemen?
Het meest recent reisadvies raadpleeg je steeds op www.diplomatie.belgium.be
Vermijd echter om op reis te vertrekken naar bestemmingen uit Oranje gemarkeerde gebieden en vertrekken naar een zone die reeds rood gemarkeerd is bij vertrek, is sowieso verboden. Je zal in dit laatste geval dus ook geen recht hebben op een uitkering tijdens je verplichte quarantaine.
Keer je toch terug uit een Oranje of Rode zone (rood geworden na vertrek), dan is een doktersbezoek aangeraden (en verplicht bij code Rood) om te bepalen welke preventieve maatregelen aangewezen zijn.
Als de arts beslist dat een quarantaineperiode aangewezen of verplicht is, vraag dan zeker een quarantaine-attest aan je arts. Vergeet ook zeker niet om tijdig je kantoor te verwittigen, zodat ook zij tijdig de nodige maatregelen kunnen nemen om je planning in orde te maken.

De crèche of de school van mijn kinderen sluit tijdelijk ten gevolge van CORONA, wat nu?
Als je tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2020 vakantie moet nemen om een kind op te vangen ten gevolge van de sluiting van kinderopvang, school of opvang voor gehandicapten wegens Coronamaatregelen, dan kan je een beroep doen op het stelsel van Tijdelijke Werkloosheid Overmacht wegens Opvang Kind.
Breng in voorkomend geval onmiddellijk je kantoor op de hoogte en laat het document “TWO_ attest sluiting Corona” invullen en ondertekenen door de crèche of school. Vervolledig en onderteken vervolgens zelf het attest en bezorg het zo snel mogelijk aan je kantoor. Zonder attest kan je geen beroep doen op Tijdelijke Werkloosheid Overmacht wegens Opvang Kind.

Mijn gemeente, stad of wijk heeft beslist om de scholen tijdelijk te sluiten als maatregel om Corona-besmettingen terug te dringen en er is geen opvang voorzien door de school.
Lokale overheden en besturen kunnen beslissen om de scholen in een bepaald gebied tijdelijk te sluiten omwille van een hoog aantal besmettingen of een verhoogd risico.
Dit was al eerder het geval in bijvoorbeeld Moeskroen en Pecq vanaf 26/10/2020 tot aan de herfstvakantie.
Uiteraard vragen we je in eerste instantie om zelf een oplossing te zoeken voor de kinderen en zo lang mogelijk aan de slag te blijven.
Vind je echter absoluut geen oplossing, dan kan je voor deze dagen beroep doen op Tijdelijke Werkloosheid Overmacht wegens Sluiting Scholen.
Breng in voorkomend geval onmiddellijk je kantoor op de hoogte en laat het document “TWO_ attest sluiting Corona” invullen en ondertekenen door de crèche of school. Vervolledig en onderteken vervolgens zelf het attest en bezorg het zo snel mogelijk aan je kantoor. Zonder attest kan je geen beroep doen op Tijdelijke Werkloosheid Overmacht wegens Sluiting Scholen.

De school van mijn kind sluit tijdelijk of de klasgroep van mijn kind mag tijdelijk niet naar school komen als maatregel om Corona-besmettingen terug te dringen en er is geen opvang voorzien door de school.
Verschillende individuele scholen sluiten tijdelijk de deuren omwille van een gebrek aan leerkrachten of te veel besmette leerlingen. Dit is onder meer het geval geweest in verschillende scholen in Limburg en een school in Gent.
In de meeste gevallen zullen scholen de nodige opvang voorzien, ze zijn hiertoe bovendien verplicht.
In sommige gevallen kunnen ze dit echter niet (meer) voorzien en kunnen kinderen dus niet langer op school terecht.
Uiteraard vragen we je in eerste instantie om zelf een oplossing te zoeken voor de kinderen en zo lang mogelijk aan de slag te blijven.
Vind je echter absoluut geen oplossing, dan kan je voor deze dagen beroep doen op Tijdelijke Werkloosheid Overmacht wegens Sluiting Scholen.
Breng in voorkomend geval onmiddellijk je kantoor op de hoogte en laat het document “TWO_ attest sluiting Corona” invullen en ondertekenen door de crèche of school.

Vervolledig en onderteken vervolgens zelf het attest en bezorg het zo snel mogelijk aan je kantoor. Zonder attest kan je geen beroep doen op Tijdelijke Werkloosheid Overmacht wegens Sluiting Scholen.

 

Geen antwoord gevonden op jouw vraag? Geen probleem, je kan nog steeds bij onze kantoren terecht 8u30-13u en 13u30-17u. Ook op onze live-chat kan je ons elke werkdag bereiken tussen 9u en 16u via www.absoluteservice.be 

close
cookie Om u de best mogelijke ervaring te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Als u absoluteservice.be blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Bekijk onze cookie policy. Ok, ik ga akkoord